Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Từ khóa: CONVUM VIET NAM|TEL: 0985288164

mỗi trang
Cảm biến áp suất MPS-V81B-AG-XE Convum

Cảm biến áp suất MPS-V81B-AG-XE Convum

 1. Pressure sensor MPS-V81B-AG-XE
0985-288-164 13 lượt
Cảm biến áp suất MPS-V81B-AG-XX Convum

Cảm biến áp suất MPS-V81B-AG-XX Convum

 1. Pressure sensor MPS-V81B-AG-XX
0985-288-164 8 lượt
Cảm biến áp suất MPS-V81A-AG-XE Convum

Cảm biến áp suất MPS-V81A-AG-XE Convum

 1. Pressure sensor MPS-V81A-AG-XE
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-V81A-AG-XX Convum

Cảm biến áp suất MPS-V81A-AG-XX Convum

 1. Pressure sensor MPS-V81A-AG-XX
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất CVA-V Convum

Cảm biến áp suất CVA-V Convum

 1. Pressure sensor CVA-V
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB-MC73 Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB-MC73 Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB-MC73
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB-MC72 Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB-MC72 Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB-MC72
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 3 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB-CVF Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB-CVF Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB-CVF
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB-CVA Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB-CVA Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB-CVA
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB-MC22 Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB-MC22 Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB-MC22
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 10 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB-G Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB-G Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB-G
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB-NPT Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB-NPT Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB-NPT
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB-R Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB-R Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB-R
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MVS-030AB Convum

Cảm biến áp suất MVS-030AB Convum

 1. Pressure sensor MVS-030AB
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MVS-035G-CV4 Convum

Cảm biến áp suất MVS-035G-CV4 Convum

 1. Pressure sensor MVS-035G-CV4
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MVS-035G-MPV6 Convum

Cảm biến áp suất MVS-035G-MPV6 Convum

 1. Pressure sensor MVS-035G-MPV6
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MVS-035G-MPV3 Convum

Cảm biến áp suất MVS-035G-MPV3 Convum

 1. Pressure sensor MVS-035G-MPV3
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 8 lượt
Cảm biến áp suất MVS-035G-CVF Convum

Cảm biến áp suất MVS-035G-CVF Convum

 1. Pressure sensor MVS-035G-CVF
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MVS-035G-CVA2 Convum

Cảm biến áp suất MVS-035G-CVA2 Convum

 1. Pressure sensor MVS-035G-CVA2
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MVS-035G-G Convum

Cảm biến áp suất MVS-035G-G Convum

 1. Pressure sensor MVS-035G-G
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 3 lượt
Cảm biến áp suất MVS-035G-NPT Convum

Cảm biến áp suất MVS-035G-NPT Convum

 1. Pressure sensor MVS-035G-NPT
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MVS-035G-R Convum

Cảm biến áp suất MVS-035G-R Convum

 1. Pressure sensor MVS-035G-R
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 3 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10P-SC3-W Convum

Cảm biến áp suất MPS-10P-SC3-W Convum

 1. Pressure sensor MPS-10P-SC3-W
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 3 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10P-SC3-S Convum

Cảm biến áp suất MPS-10P-SC3-S Convum

 1. Pressure sensor MPS-10P-SC3-S
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10P-SC3-B Convum

Cảm biến áp suất MPS-10P-SC3-B Convum

 1. Pressure sensor MPS-10P-SC3-B
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 7 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10P-SC3-A Convum

Cảm biến áp suất MPS-10P-SC3-A Convum

 1. Pressure sensor MPS-10P-SC3-A
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10P-SC-W Convum

Cảm biến áp suất MPS-10P-SC-W Convum

 1. Pressure sensor MPS-10P-SC-W
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10P-SC-S Convum

Cảm biến áp suất MPS-10P-SC-S Convum

 1. Pressure sensor MPS-10P-SC-S
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 3 lượt
Cảm biến áp suất MPS-R33RC-NGAT Convum

Cảm biến áp suất MPS-R33RC-NGAT Convum

 1. Pressure sensor MPS-R33RC-NGAT
 2. Dual Display digital pressure sensor CONVUM MPS-R33RC-NGAT
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10P-SC-A Convum

Cảm biến áp suất MPS-10P-SC-A Convum

 1. Pressure sensor MPS-10P-SC-A
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10N-SC3-W Convum

Cảm biến áp suất MPS-10N-SC3-W Convum

 1. Pressure sensor MPS-10N-SC3-W
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10N-SC3-S Convum

Cảm biến áp suất MPS-10N-SC3-S Convum

 1. Pressure sensor MPS-10N-SC3-S
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10N-SC3-B Convum

Cảm biến áp suất MPS-10N-SC3-B Convum

 1. Pressure sensor MPS-10N-SC3-B
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10N-SC3-A Convum

Cảm biến áp suất MPS-10N-SC3-A Convum

 1. Pressure sensor MPS-10N-SC3-A
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10N-SC-W Convum

Cảm biến áp suất MPS-10N-SC-W Convum

 1. Pressure sensor MPS-10N-SC-W
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 2 lượt
Cảm biến áp suất MPS-10N-SC-S Convum

Cảm biến áp suất MPS-10N-SC-S Convum

 1. Pressure sensor MPS-10N-SC-S
 2. Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 50°C
 3. Đầu ra: NPN, PNP
 4. Nguồn điện: DC12~24
0985-288-164 1 lượt

Top

   (0)